• هزینه عمل جراحی خروپف

    برای درمان خروپف می‌توان از روش درمانی بالیزر ویا جراحی استفاده کرد.

    یکی از مهمترین عوارض جراحی این است که در نواحی پشت حلق میزان کشیدگی بافت نامتقارن باشد.

    هزینه عمل جراحی خروپف در کلینیک های مختلف متفاوت است.

    برای معاینه و تزریق می توانید به مرکز دکترغلامی واقع در خیابان فرشته مراجعه بفرمایید.